Наложително е да бъде направен Закон за браншовите организации, заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков. „Един от основните изводи, които МЗХ направи, е, че земеделските производители. Да, има много браншови асоциации, но те не са най-представителните. Затова дадохме срок браншовите организации да се легитимират, но много от тях се оказа, че не са ясно представени”, каза още министър Греков.

 

Той поясни, че вече е провел поредица от срещи, целта на които е да се намери най-добрият начин за разписване на Закон за браншовите организации. Греков припомни, че с министъра на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите на Франция са подписали Споразумение за назначаването на Стефан Робер, френски съветник към министъра на земеделието и храните на България в Министерство на земеделието и храните.

 

„Това е една от стъпките за засилване на връзките между Франция и България в областта на земеделието”, каза министър Греков. „България вече е ползвала опита на Франция чрез съветник в периода 2004 – 2009 г. като дейността му е била насочена основно по време на преговорите по реформата на Общата селскостопанска политика. Френският съветник ще ни оказва съдействие в областта на земеделието, хранителната промишленост и селските райони”, коментира министър Греков.

 

И допълни, че френският съветник има солиден опит в разписването на браншови закони. „Надяваме се той да ни помогне в направата на български Закон за браншовите организации, който е изключително нужен”, допълни още министър Греков.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!