Правителството прави промени в отраслите, които бяха най-изостанали през последните години – животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения, заяви министърът на земеделието проф. Димитър Греков след днешното редовно заседание на Министерски съвет, на което бяха гледани проектите за промени.

 

„Промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители премахва предварителното лицензиране на вноса на земеделски продукти”, обяви министърът на земеделието. Кабинетът одобри и промени в Закона за животновъдството, които гласят, че се променя процедурата по предоставяне на документи от бизнес операторите, които да удостоверяват тяхната съдебна регистрация в търговския регистър.

 

Според министър Греков одобрените промени в областта на животновъдството ще помогнат за развитието на отрасъла. Промени ще има и в Закона за съхранение и търговия на зърно като ще отпаднат изискванията за предоставяне на документи за лицензиране, тъй като те могат да се видят в публичния регистър.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!