Михаил Михайлов-изпълнителен директор при  Националното сдружение на говедовъдите в България (НСГБ) съобщи, че нодулрания дерматид в съседна Гърция е влязъл от Турция.  Информацията е на база разговори с фермери и ветеринари от региона на Комотини.

 

Първите заразени райони са били в близост до границата с Турция и постепенно заразата е започнала да се движи на запад и до края на месец ноември 2015 достига до п-в Халкидики. Пострадоха над 100 ферми и унищожени над 5000 бр животни.

 

Сега в тези райони фермерите го приемат като нещо „нормално”- дотолкова, че знаят какво да правят- ваксинират се младите животни след навършване на четиримесечна възраст, дезинфекциите и пръсканията срещу векторите са част от режима на фермите, ограничен е достъпа на чужди лица и животни във фермите. Вносът на животни от ЕС е разрешено при условие след пристигането им веднага да бъдат ваксинирани. Проблемите идват от изискването да се колят животни само в кланници работещи на територията на областта в която е фермата. Това означава по някои път чакане и с месец за се включиш в графика на кланницата.

 

Така, че освен от ниските цени на млякото се трупат и разходи по изхранването на животните поради задържането им във фермите. През тази година заболяването си появи в районите на Серес и Килкис и върви отново на запад по границата с Македония. Където има информацията има вече голям брой огнища. В тази връзка гръцките ветеринарни власти непрекъснато водят обучителни кампании с фермерите. В района на Килкиш са ваксинирани вече 99,99% от животните и се препоръчава на фермерите точно прилагане на всички мерки за биологична безопасност, за да се избегне всякаква възможност за предаване на нодуларна дерматит, който е във възход.

 

Последно са открити болни животни в село Хайдарли и са убити 25бр говеда. Осигурени са и дози за повтарящо се ваксиниране през септември месец. Проблем е обаче малкия брой „ бездомни животни” както ги наричат животните без марки, отглеждани по едно за задоволяване нуждите на домакинството/най-вече в села разположени високо в планината/

 

Ветеринарните служби на Гърция обръщат внимание на собствениците на едър рогат добитък на следното:

* да има ров - вход-изхода на стопанства, винаги пълен с течен дезинфектант.

* да се гарантира редовното почистване и дезинфекциране на фермата

* да се провежда обезпаразитяване във фермите

* да бъде ограничено влизането на превозни средства и други машини във фермите и пасищата и се обърнат специално внимание на превозните средства, влизащи в контакт с други ферми.

* да се дезинфекцира превозните средства, влизащи и напускащи помещенията.

* да се намали броят на хората, които влизат в стопанствата и контакт с животни. Особено внимание се обръща на тези, които влизат в контакт с други ферми.

* да се почистват и дезинфекцират обувките на хората, които влизат и напускат фермата.

* да се постави ограничение за въвеждане на други животни.

* Да се проверява произходът на фуражи, машини и оборудване, използвани в помещенията и пасищата.

* да се премахнат точковите източници на застояла вода, които насърчават развитието на насекомите.:

* Преди товаренето на животните за кланница, транспортното средство трябва да се обеззаразяват и процеса да бъде демонстрирана чрез попълване на официално заявление, което е се одобрява от местните ветеринарни служби.