Трябва да се концентрираме върху добавената стойност и да се фокусираме върху това, което носи добавена стойност. Трябва да гарантираме принос към европейските приоритети, целите, свързани с устойчиво развитие, климата и т.н., но трябва да го направим по начин, който да даде достатъчно субсидираност и да генерира добавена стойност. Това каза Махаил Думитру, зам.-директор на ГД АГРИ в Европейската комисия.
 
 
Той отбеляза, че 55% от гражданите на Европейския съюз са свързани със земеделския бизнес  и добрите резултати на европейското селско стопанство се дължат на Общата селскостопанска политика. 
 
По думите на Думитру секторът е изправен пред  много важни предизвикателства, които са общи, но и специфични, защото влияят по различен начин. Едно от тях е застаряването на стопаните. 
 
Имаме нужда от млади хора, за да продължат този бизнес. Само 6% от тях са под 30-годишни“, каза Думитру.
Друго предизвикателство, според него е свързано с климата и околната среда. 
 
„Използваме природни ресурси, които не са изобилни. Нашето задължение е да подсигурим бъдещето така че тези ресурси да останат“, каза Думитру. 
Той каза, че основният двигател е знанието, иновациите и дигиталната революция, които да подпомогнат земеделието.