Земеделците, които имат ведомствени бензиностанции, имат едномесечен срок, в който да ги оборудват с нивомери и да се свържат с касови апарати към Националната агенция по приходите (НАП). Това става ясно от проект на Наредба на финансовото министерство за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Наредбата е публикувана за обществено обсъждане на 9 януари (петък). 

[news]
До 31 януари 2015 г. органите по приходите на Националната агенция за приходите извършват първоначални проверки на данъчно задължените лица, които зареждат течни горива за собствени нужди по чл. 118 от ЗДДС, се посочва в Наредбата. В случаите на несъответствие с изискванията, на данъчно задълженото лице се дава едномесечен срок за привеждане на дейността му по зареждане на течни горива за собствени нужди в съответствие с изискванията на наредбата. За извършените проверки се съставя протокол.
 
Когато данъчно задължено лице извършва зареждане за собствени нужди на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника от подвижни резервоари (мобилни цистерни), резервоарите трябва да бъдат оборудвани със средство за измерване на разход, като зареждането ще се регистрира и отчита чрез ЕСФП, без нивомерна измервателна система, се посочва в мотивите към Наредбата на финансовото министерство.    
 
В случаите, когато от стационарните подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепените към земята резервоари, се зареждат съоръжения и инсталации за производствен процес или отопление, и резервоарите поради специфични технически характеристики не могат да бъдат оборудвани с нивомерна измервателна система за обем на течни горива и/или ЕСФП, с проекта се предвижда данъчно задълженото лице да подава данни за получените количества горива, като получател по доставка по реда на чл. 59а, ал.3 от наредбата. 
 
Невъзможността за оборудване на резервоарите с нивомерна система и ЕСФП се доказва пред НАП с протокол, издаден от компетентен орган.
 
С проекта се предвижда изключение, съгласно което при зареждане на течни горива от съд/съдове за съхранение с обща вместимост до 500 литра, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра, зареждането да не се регистрира и отчита чрез ЕСФП и нивомерна измервателна система. В тези случаи данъчно задълженото лице ще подава данни за получените количества горива, като получател по доставка по реда на чл. 59а, ал.3 от наредбата.  
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!