Месодайното говедовъдство се развива, а животновъдите от този сектор са все по-професионални, гледайки напред, търсейки работещото и целейки качество и рентабилност. Защото всичко това води след себе си и качествен краен продукт.

Кои животновъди няма да получат обвързана подкрепа?


Практични съвети за това как да оптимизираме процесите в месодайната ферма и да повишим ефективността, ни представи зооинженер Момчил Тасков, председател на Националния съюз на зооинженерите в България (НСЗБ) и търговски мениджър на Агритоп, по време на СТЕКСПО 2019 в Пловдив.

„Ако търсите пазарна устойчивост и рентабилност, с максимална икономия на труд и печалба, приказката „Пусни кравите на пасището и продавай телета“ не важи за Вас“, така започна лекцията си Момчил Тасков по време на четвъртото издание на събитието.

Отглеждането на месодайни животни може да е печеливш бизнес с цялостна визия, планиране на инфраструктурата и отлично проектиране на сградите за отглеждане и угояване на животните. Ето  основните съвети, които експертът даде:

Планиране и проектиране


„Доброто планиране на инфраструктурата Ви помага за намиране на оптималното решение, което да осигури най-добрите условия за повишаване на производителността на животните. Изключително важно всичко да е съобразено с конкретните условия, в които работите. Избирайте точния партньор, който може да ви  предостави специфично знание и да го приложи индивидуално за Вас, за да постигнете определените резултати“, категоричен е Тасков.

По думите му индивидуалният проект съобразява местоположението, технологията на отглеждане и гарантира ефективност, висока производителност и добро управление на фермата. Той е убеден, че единствено така можете да се намали човешкия фактор до минимум и да се съкратите времето на работните процеси. 

„Само така можете да постигнете обслужване на обор с над 300 животни само от 1 човек. Вече имаме изградени такива ферми у нас. Радваме ме фактът, че вече не е нужно да убеждавам животновъдите, отглеждащи месодайни породи говеда, че на нашите географски ширини и на по бедните ни пасища, тези животни се отглеждат смесено – в добре проектирани сгради и на добре поддържани естествени пасища.“

Автоматизиране на процесите 


Момчил Тасков представи иновативната за България система за автоматизирано настилане на слама в легловите зони.

„Тази система е една отлична алтернатива на традиционния метод за настилане с машина, прикачена към трактор, защото е щадяща здравето на животните и много по-рентабилна. Освен че при нея разпределението на сламата се извършва напълно автоматично, тя улавя и почиства сламата от камъни. Системата напълно обезпрашава въздуха в обора”, добави Тасков.

Раздробяващото устройство на системата нарязва надеждно и много на ситно сламата. По този начин качеството на отпадъците се подобрява. 

“Размерът на разпространението е регулируем, със Strohmatic разходите за слама се намаляват с около 60%. Но освен това животните са по здрави и по ефективни“.

Изброрът на материал 


Конструкции от масивно дърво, когато говорим за сгради за отглеждане на животни, са много предпочитани от фермерите в Западна Европа. А вече и у нас. Предимствата се изразяват в естествената среда, която създава дървото. Освен това е неговата устойчивост, а намалената до минимум поддръжка на фермите, практически не може да корозира или гние. Дори само столиците да са от дървесина, също е важно, тъй като над 85% от амоняка в сградите преминава или застоява под покрива. Поради това е важно материалът да e много устойчив на агресивната амонячна среда.


Микроклимат 


Да се осигури оптимален климат за оборно отглежданите животни е едно от най-важните неща в управлението на фермите. Това трябва да стане и основна цел за фермерите, категоричен е Момчил Тасков.

Затварянето на всички отвори и запечатването на въздуха в оборите е най-силния патогенен болестотворен фактор, водещ до огромни загуби. Изключително важно е в сградите да се осигури естествено движение на въздуха, най-добре във високата част на помещението. Най-добрият начин за това е отварянето на страничните стени с ветрозащитни щори. 

„Има инвестиции, които не трябва да се пренебрегват. Създаването на добър климат за животните е една от тях! Ако преди 10 и повече години ветрозащитните щори, монтирани на сградите, в които се отглеждат животни бяха новост,  днес е жизнена необходимост за ефективното животновъдство и трябва да се прилага във всяка ферма“.

Хранителни пътеки и поене в сградите  


Полагането на епоксидна смола по хранителните пътеки в сградите се оказва едно от най-важните неща, които животновъдите трябва да направят. 

“Благодарение на нея много лесно почиствате хранителните пътеки от остатъчната храна, което не позволява задържане на стара храна (както в яслите). Колкото по-свежа и прясна храна получават животните, толкова е по-голяма консумацията, съответно и прирастът при угояваните животни и млякото при майките, които хранят телетата. При екстремно ниски температури е изключително важно да не позволите спиране на достъпа на животните до вода, поради замръзване на тръби и поилки“, съветва Тасков.

Почистване и оползотворяване на оборския тор


„Можете да почиствате сградите със скрепер или челен товарач, а след това да съхранявате оборския тор в торища. Оползотворявайте оборския тор и използвайте този богат и изобилен ресурс за увеличаване на добива на обработваемите земи и пасища по по-евтин начин. Определено фермерите, които наторяват с оборски тор, реализират икономия и ефективност“. 

Фактите говорят, че при наторяване само с оборски тор за 2-3 години, се постигнат около 35% икономия на торене на третираните с полета. 

Пасищен мениджмънт


Много е важно пасищата да са поддържани и култивирани, тъй като подходящите грижи подобряват тревостоя в ливадите и пасищата. По думите на Тасков използването на аератори за пасищата е нещо задължително.

“С аерирането вкарвате кислород в почвата, то дава възможност на дъждовната вода и въздуха лесно да проникват в земята. Също така позволява лесно проникване на оборския тор, като по този начин се увеличава неговата полза.

Задължително е пасищата да бъдат подсявани всяка години след първата с  1.5-2 кг. тревни смески. Не подценявайте пасищните хранилки и поилки! Особено важно е да осигурите и хранилки за телетата на пасищата. Дохранвайки телетата с концентрирани фуражи, си гарантирате, че при отбиването от майките няма да има сътресения от гледна точка спад на килограми. При телетата, които са бозали основно от майките си и не са хранени с концентрати, се отчита спад с над 10-15 кг., докато свикнат с концентрираните фуражи“, обясни Тасков.

Висококачествен силаж за периода на отглеждане в обора


„Ако консервирате силажа в яма, той трябва да се уплътни с газене, с висок клас товарач или трактор. Използването на фолио в силажирането не трябва да се спестява, тъй като разходите за него се компенсират от намалените загуби и некачествен силаж. Важно е да използвате висококачествени фолиа, които да са с оптимална дебелина, здравина и с UV защита. Използването на фолио за стените на ямата е също от основно значение”.

Ако пък фермерите изберат метода на консервиране на силаж в полиетиленови чували, трябва да изберет качествени машини. Те от своя страна трябва да гарантират прецизна технология на пълнене и никакви загуби на съхранения продукт.