Министерството на земеделието се готви да приеме нови изисквания към животновъдите. Мерките се предлагат във връзка с Африканската чума по свинете (АЧС), но докато ефективността им да ограничат заразата е спорна, те със сигурност ще представляват нова тежест за малките стопани, твърдят от Инициативата „Зелени закони”.

Зимата идва, а чумата не стихва

С внесено становище от организацията обръщат внимание на несъразмерността на предлаганите мерки спрямо поставената цел в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните. Подобренията се предлагат именно във връзка с чумата по свинете.

Според становището на „Зелени закони" новите изисквания към животновъдните обекти ще създадат прекомерно икономическо натоварване за собствениците на фамилни ферми, както и за стопаните, отглеждащи домашни свине за лично ползване.

Последните едва ли ще имат възможност да възстановят традиционния си поминък, изграждайки по-добре своите лични стопанства, ако трябва да изпълнят в срок от 4 месеца новите изискванията в Наредбата.

Само след четири месеца тези стопанства трябва да отговарят на повишени санитарни условия: осигуряване на определена площ, използване на определени съоръжения, интернат и материали, позволяващи почистване и дезинфекция, режим на влизане на лица с дезинфекция, обеззаразяване.

С измененията в наредбата изискванията за фамилните ферми застрашително ще се доближат до тези за индустриалните.

В първите се отглеждат до 200 броя свине, а във вторите животните стигат до десетки хиляди.

АЧС достигна границата на Германия

И при фамилните, и при индустриалните ферми за свине се въвеждат на обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, които трябва да са покрити и заградени, изграждане на филтър на всяка сграда за отглеждане на животните, изграждане на помещение или място на изхода, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, с необходимото оборудване.

Въвеждат се още отстояния за новоизграждащите се обекти, филтри на входа на всяка сграда за смяна на работно облекло, вани за измиване и дезинфекция, както и помещение или място на изхода, за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, начините за съхранение на фуража и др.

Въвеждат се и нови ограничения за други видове животни в личните стопанства за едри преживни животни (ЕПЖ) бройката е 2 с приплодите им до 12-месечна възраст. Това лишава стопаните от възможността да отгледат приплоди за угояване до 18-месечна възраст. За дребни преживни животни максималният брой е 10 с приплодите им до 9-месечна възраст.

Ако за свинете имаме ясно изразена епизоотична обстановка заради Африканската чума, при останалите видове животни няма такава, а мерките се отнасят и за тях.

Според „Зелени закони” ставаме свидетели на предложение, за което не е извършено предварително проучване за това, доколко изпълними са предлаганите мерки.

Всички новини за АЧС вижте ТУК