Рециклирането на вода е един от методите на една от най-големите хранителни компании в света, Mars, Inc, в стремежа ѝ да оптимизира разходите на жизненоважния ресурс, пише Дневник.

Позиция: Напояването ще даде сигурност на земеделските производители

Проблемът с недостига на вода в глобален мащаб доведе до търсенето на нови решения в производството на храни. Според организацията за икономическо сътрудничество в земеделието се изразходва 70% от консумацията на вода в световен план. В същото време над 40% от населението е засегнато от недостиг на вода.

В тази връзка Мars сe фокусирана върху намаляването на неустойчивото използване на вода наполовина до 2025 г. чрез превръщането на отпадните води в ресурс. Резултатите, отчетени в края на миналата година, са впечатляващи - по-ниска консумация на вода с почти 20%. 

Но освен липсата на вода, земеделието днес е изправено пред редица предизвикателства като влошаващото се качество на почвите, замърсяването с пестициди и ефектите от климатичните промени. 

Всяка година територия с размера на България става негодна за ползване заради засушаване. Всяка изчезнала площ би могла да носи добив от 20 млн. тона зърно годишно, изчислява ООН.

По тази причина Mars работи не само за пестенето на водни ресурси, но и за ефективното управление на земята. Според последните препоръки на учените не повече от 15% от сушата трябва да бъде използвана за отглеждане на култури. Последните данни показват, че светът е на косъм от достигането до този праг. Именно затова Mars се опитват устойчиво да контролират площите на производителите, с които работят, както и да възстановява деградирали площи.

Предотвратяването на разширяването на земеделските площи, използвани в рамките на цялата верига за доставки на Mars, ще допринесе за намаляването на натиска върху естествените екосистеми, смятат от компанията. Лидерите в производството също така полагат усилия и за подобряването на състоянието на почвите и отключването на по-голям потенциал за добив на различни култури. Mars вярва, че по този начин може да продължи бизнес растежа си и увеличаването на производствените си обеми, без да използва допълнителни земеделски земи.