Нови възможности за напояване, изграждане на съоръжения и поливни системи трябва да има в следващия програмен период на ОСП.

Не поливате, не чертаете - честно ли е?

Земеделските стопани трябва да могат да отглеждат на поливни площи както трайни насаждения, така и основните полски култури, които са силно зависими от климатичните промени. Освен това производителите трябва да имат възможност да подновят амортизираната земеделска техника. Това е позицията на Велика Славова, председател на земеделска кооперация „Нива – 93“ в силистренското село Проф. Иширково.

В земите на кооперацията се отглеждат 2000 дка с овощни градини, 1200 дка от които са заети с кайсии и 110 дка с череши. Биологичното производство също е застъпено чрез 100 дка праскови и 500 дка сливи. Благодарение на изградения кладенец и прокараната система за капково напояване, овошките са спасени от сушата през 2020 г. 

За съжаление природата въпреки това успя да нанесе поражения – сланата унищожи реколтата от кайсии, уточнява Велика Славова. Оказва се, че за трета поредна година кайсиите край Дунава са измръзнали, т.е. трето поредно лято се трупат загуби. От очаквано производство от поне 2000 тона, в кооперацията едва са прибрали до 30 тона. 
 

Близо 20 000 дка са насажденията с кайсии в Силистренска област. В целия регион отчитат слаба реколта, обобщи председателят на Областния съюз на земеделските кооперации Кирил Боянов. Въпреки сериозните традиции за отглеждане на този плод край Дунава, през изминалата стопанска година добивите многократно са занижени заради природните аномалии. 
 

Сериозен проблем при отглеждането на овощните градини се оказва липсата на пазар за плодовете. Себестойността на продукцията постоянно расте, а изкупната цена дори върви надолу или остава на същите нива, пресмятат от кооперацията. 
В кооперация „Нива – 93“ се обработват общо 30 000 дка земя. Въпреки засушаването през 2020 г., в нея отчитат сравнително добри добиви от зърнено-житните култури. При ечемика резултатите са стигнали до 600 кг/дка, а при пшеницата – до 400 кг/дка. При царевицата кооператорите са ожънали средно по 500 кг/дка, а добивите от високоолеиновия слънчоглед са стигнали до 300 кг/дка. 
 

Пролетните слани, късните мартенски студове и продължителното засушаване след това бележат последните няколко стопански години. Това провокира земеделските стопани да мислят в посока устойчивост и рентабилност. Изграждането на поливни системи ще направи земеделските стопани по-независими от капризите на природата и ще даде сигурност в производството, допълва още Боянов. Той припомня, че в Силистренска област, в която се обработват 1 млн.768 хил.дка земя, е имало около 120 хил.дка поливни площи. Съоръженията в момента са унищожени и от системите за поливане почти няма следа.