Земеделските кооперации се нуждаят от специален закон, каза омбудсманът Мая Манолова, цитирана от БТА. Тя участва в дискусия по актуалните проблеми на земеделските кооперации по време на годишния семинар на Националния съюз на земеделските кооперации в България.
 
Манолова е убедена, че така държавата ще отговори на изискванията на Европа, които са категорично срещу свръхконцентрацията на земя.
 
Тя информира, че зачестяват случаите на подадени жалби срещу неплащане на рента. Реалните, дребни собственици на земя са потърпевши от сблъсъка с големите собственици и ползватели, които се оказват много по-силни, коментира омбудсманът.
 
Манолова е убедена, че ако се кооперират, малките производители могат да станат конкурентноспособни. Така, когато подписват договори с преработвателите и големите изкупвачи и прекупвачи, те ще могат да наложат своите условия, категорична е тя.
 
 
По думите й държавата трябва да стимулира кооперациите икономически и административно. Именно кооперирането може да реши проблемите в редица земеделски сектори, а като пример тя посочи розо- и черешопроизводството.
 
Цифрите, цитирани от омбудсмана, показват, че 1,5% от собствениците държат над 85% от земята. Останалите проценти се разпределят между стотици хиляди дребни собственици. Един от начините за преодоляване на този ярък контраст е сдружаването в земеделски кооперации, предлага Манолова.
 
В подкрепа на нейните думи се изказа Явор Гечев, председател на Националния съюз на земеделските кооперации в България. Той също е убеден, че е необходим нов, отделен закон, защото настоящият засяга кооперирането като цяло. 
 
Той посочи, че в момента страната има около 900 земеделски кооперации. Основният ресурс в земеделието е земята, затова за тези кооперативни стопанства трябва да действа специален закон, заключава Гечев.