На 15 септември изтече срокът за служебно разпределение на масивите за ползване, в случаите когато не е постигнато доброволно споразумение между собственик и ползвател на земята. Какъв е броят по области на доброволните споразумения и служебните разпределения към тази дата, отговаря земеделският министър Десислава Танева в отговор на депутатско питане.

Проучване: 2/3 от земеделците срещат проблем с поземлените споразумения

От приложената справка става ясно, че общият брой на доброволните споразумения във всичките 28 области на страната е 1651. Най-много са те в София – област (166), следвана от Бургас (145) и Варна (138).

От своя страна, служебните разпределения са 203. По области техният брой е най-голям в Пазарджик (31), следван от Кърджали (27) и Габрово (23).

Интересно е, че има области, където и доброволните споразумения, и служебните разпределения са нула. Става дума за Перник, Разград и Силистра.

Има няколко области, където се оказва, че собственици и ползватели се разбират чудесно и са се договорили изцяло доброволно. Това са Добрич, Велико Търново, Видин, Русе, Сливен и Ямбол.

Областите пък, където масивите се разпределят само служебно, са Смолян и Търговище.

Вижте цялата справка за изготвените споразумения и служебни разпределения на масивите за ползване към 15 септември ТУК.

Какво следва от тук нататък? Според сроковете на Министерството на земеделието до 1 октомври директорите на Областните дирекции по земеделие следва да издадат заповед по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), с които да одобрят служебно разпределените масиви за ползване.

На въпроса с какви мотиви сключването на споразумения е отнето от общинските служебни към МЗХГ и е прехвърлено на външни фирми, министър Десислава Танева отговаря уклончиво:

„В разпоредбата на чл. 72б от ППЗСПЗЗ е вменено задължение за комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ да изготви проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви, когато участниците не могат да се споразумеят, тоест администрацията не се намесва при изготвяне на споразумението“, обяснява ресорният министър.

Според новите правила, влезли в сила от тази година, при изготвянето на споразумението участниците решават самостоятелно дали да наемат фирма или да се справят сами.

„В тази връзка Министерството не разполага с информация както относно броя на фирмите, така и за заплащането за съответната услуга, тъй като се касае за частноправни отношения“, допълва Десислава Танева.