Земеделските производители, посетили Борсата за семена и посадъчен материал в Добрич, са най-заинтересовани от финансовата мярка за подкрепа на малки стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това съобщи Областният информационен център, цитиран от БТА.
 
 
Експертите имаха своя приемна в рамките на 25-ото издание на изложението, което завърши вчера. По тяхна информация за четирите дни на форума 80 стопани са потърсили техните услуги. Най-много са били въпросите за методите за изчисляване на стандартния производствен обем на стопанствата, започването на самостоятелна стопанска дейност и подаването на проектни предложения.
 
Приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ е планиран за май–юни. Това ще бъде вторият прием по тази мярка, за която е предвиден остатъчен бюджет в размер на 22 млн. евро. 
 
Със свое проектно предложение могат да кандидатстват земеделци с малки стопанства, чийто стандартен производствен обем е в диапазона между 2 и 8 хил. евро. Финансовата помощ възлиза на левовата равностойност на 15 хил. евро, която се предоставя на два транша.