Експертите на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) са консултирали безплатно близо 20 000 фермери през 2012 година, като броят на предоставените консултации надхвърля 74 800.

Това съобщи директорът на Службата Любомир Маринов. Той уточни, че в сравнение с предходната 2011 г. броят на стопаните, които са потърсили знанията на агрономите и зооинженерите от Службата, се е увеличил с близо 30%.

Постигнатите резултати са в резултат от политиката на ръководството на НССЗ, което се стреми  да разнообразява предлаганите услуги и средствата за тяхното предоставянето, както и да адаптира консултантските услуги към нуждите на стопаните. Всички земеделски производители, регистрирани по Наредба №3 имат право да бъдат напътствани от НССЗ, без да заплащат за услугата.Лицата, които консултира НССЗ могат да се разделят на три типа, обясни Маринов. В първия попадат фермерите, които вече са започнали своята земеделска дейност и имат опит зад гърба си. В тази група основно преобладават малките земеделски стопанства. Във второто направление влизат тези, които тепърва искат да започнат свой агробизнес, а в третия – хората, които живеят в селските райони, включително и собственици на гори.

Забелязва се промяна в консултациите, от които земеделските производители се нуждаят. Маринов подчерта, че те търсят не само комплексни решения за стопанствата си, но имат потребност и от информация за решаване на конкретни проблеми в стопанствата си. Най-често фермерите търсят специализирани съвети в областта на растениевъдство. В този сектор са и най-многобройните стопанствата, за развитието на които са съдействали експертите от НССЗ. Те отчитат, че най-голям е интересът към създаване на нови градини с трайни насаждения – череши и орехи и билки. Направени са и няколко овцеферми, но животновъдните стопанства са значително по-малко. Причините за това са както финансови, така и административни, обясни Маринов. По думите му за ново животновъдно стопанство са необходими много по-сериозни инвестиции, а от друга – важат строгите европейски правила за хигиена и за хуманно отношение към животните.

В НССЗ е изградена нова информационна система, подчерта Маринов. Чрез нея се наблюдава както качеството на дадените съвети, така и развитието на консултираните стопанства. В страната има разкрити 27 офиса на службата. В тях работят общо близо 100 експерти. През миналата година всяка регионална структура е работила средно с около 740 земеделски производители и е предоставил по 2 772 консултации, каза още Любомир Маринов. 
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!