И тази стопанска година не беше лесна за земеделските производители. Климатичните условия изиграха лоша шега на есенниците. Основните поражения са нанесени от есенното и пролетно засушаване.

Къде изсъхнаха надеждите за пролетниците?
По данни на областните дирекции „Земеделие“ в страната, към 31 август 2020 г., заради настъпили неблагоприятни климатични събития от засушаване, измръзване и градушка, са издадени 350 констативни протокола за 107 108 дка. Всички тези протоколи са със 100% пропаднала площ

Заради сушата: Земеделци от Каварна със зов за помощ!
Пшеница
 Пропадналите на 100% площи с пшеница са 84 892 дка, което представлява 0,7% от общата площ в страната. По техни данни, пропадналите площи с пшеница под 100%  са 953 968 дка. 
Ечемик
При ечемика, издадените констативни протоколи са за 4228 дка на 100% пропаднали площи, което е 0,331% от общата площ в страната.
Издадените протоколи за под 100% са за 41 999 дка с нанесени щети. 
Рапица
За рапицата има издадени констативни протоколи за 17 989 дка на 100% пропаднали площи, което е близо 1,5% от общата площ в страната. За 41 999 дка са издадени протоколи с поражения под 100%. 


Най-силно засегнати от сушата са културите в Областите Бургас, Добрич, Варна, Сливен и Шумен.


От земеделското министерство припомнят, че до края на тази календарна година ще бъдат изплатени обезщетенията за пропаднали площи на земеделските стопани по Държавната схема за компенсиране на земеделски производители с напълно пропаднала реколта, заради неблагоприятните климатични условия.