Годишният лихвен процент за новоотпусканите пряко от Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) кредити е намален от 6% на 5%. Облекчените лихвени условия ще се прилагат за новоотпусканите кредити от ДФЗ през 2014 г. по схемата за инвестиции в селското стопанство и за пчелари с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП), реши Управителния съвет на ДФЗ . Промяната е в отговор на предложения на редица браншови организации и цели да облекчи условията за реализация на проектите.  

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство подкрепя създаването, възстановяването и отглеждането на трайни насаждения, оранжерийното производство,  изграждането и оборудването на животновъдни ферми, както и покупката на животни, техника и оборудване. Подробна информация за схемата има на сайта www.dfz.bg/ Държавни помощи/ Кредитна схема за инвестиции.   

Схемата за кредитиране на лица с одобрени проекти по НПП за тригодишния период 2014-2016 г. дава възможност на бенефициентите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки Б и Г - закупуване на нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Подробности за кандидатстването са публикувани на www.dfz.bg/Държавни помощи/Кредитиране по Националната програма по пчеларство.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!