По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната остават близки до нивата от предходната седмица.

Столичани купуват най-евтините хранителни продукти

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната е 3,80 лв./кг, с 0,3% по-висока спрямо предходния седмичен период. По области, цените на продукта са в границите от 2,66 лв./кг в Ямбол о 4,60 лв./кг в Добрич. В четири области се наблюдава седмично повишение на стойностите в рамките на 0,8% в Враца – 3,8% в София, докато в Плевен и Сливен продуктът поевтинява, съответно с 2,7% и 3,6%.

През изминалата седмица цените на едро на охладеното пиле са в диапазона от 3,95 лв./кг във Велико Търново и Търговище, до 5,13 лв./кг в Русе. Изменение на цените спрямо предходната седмица се регистрира единствено в област Русе – покачване с 6,2%. В резултат, средната стойност за страната се повишава с 0,2%, до 4,52 лв./кг.