Законодателството на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) беше одобрено от Комисията по земеделиие и развитие на селските райони в Европейския парламент в понеделник. Това се случва седмица след като миналата седмца се постигна неофициално споразумение в преговорите между Парламента, Еврокомисията и Съвета.

Вотът дава на реформираната Обща селскостопанска политика окончтелният ѝ облик до 2020 г.  за първи път в историята на процеса на реформиране на ОСП, комисията успя успя съществено да промени и подобри разпоредбите на ОСП. В резултат имаме  опрростена ОСП, която е по-подходяща за предприятия, работещи, следващото поколение земеделски производители и за селските райони, заяви председателят на Комисията по земеделие Паоло Де Кастро.   

Вотът потвърди неформалното споразумение от миналата седмица по точките, които останаха недоговорени при първото гласуване на ОСП на 26 юни. По отношение на съфинансирането беше прието максималният размер на съфинансиране от страна на ЕС да бъде до 85% в по-слабо развитите региони, най-отдалечените селски райони и малките острови в Егейско море.
[news]
Съветът също така допусна искането средства за развитие на селските райони за държава-членка да се включат в приложение към Регламента за развитие на селските райони, като на Комисияата се дават правомощията да изменя това приложение.

Размерът на подпомагането чрез директни плащания за едно стопанство ще бъде намален най-малко с 5% за суми над 150 000 евро.

Беше прието и правилото, че директни субсидии могат да получават само активните фермери, както и че 30% от преките плащания ще бъдат свързани със селскостопански практики за опазване на околната среда. Наред с това беше прието и младите селскостопански производители (до 41-годишна възраст) да бъдат насърчавани с въвеждането на допълнителна помощ от 25% за техните първи 25 до 90 хка.

Решението на Комисията по земеделие относно новостите в ОСП 2014-2020 предстои да бъде окончателно гласувано от Парламента през октомври или ноември.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!