Комисията по земеделие и храни ще проведе свое редовно заседание днес, 26 февруари, от 14:30 часа. В дневния ред на заседанието е включено обсъждането на допълнителен доклад за второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите.

 

Промените касаят статута на „Напоителни системи“ и са заложени в преходните и заключителните разпоредби на закона. В мотивите за промените се подчертава, че с оглед изключително значимите обществени функции на „Напоителни системи“ ЕАД за предпазване от вредното въздействие на водите и необходимостта от осигуряване на справедлива компенсация за извършените разходи в обществен интерес. Дружеството е единствената структура, която осигурява защитата на населението от вредното въздействие на водите извън границите на населените места.

 

Членовете на Комисията по земедели продължат с обсъждането и на работен доклад за второ гласуване на законопроект за Защита на растенията. С проекта в българската нормативна уредба се въвеждат европейските законодателни норми за повишаване качеството и безопасността на растителната продукция.

 

Новият законопроект създава възможност за решаване на възникнали в практиката проблеми чрез въвеждане на общи принципи на интегрирано управление на вредителите; уреждане на изчерпателен ред за прилагане на спешни фитосанитарни мерки при установяване на карантинни вредители.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!