Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП гласува проектостановище по доклада относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.

Това съобщиха от пресцентъра на българския евродепутат и член на комисияата по земеделие  Мария Габриел.

Членовете на земеделската комисия на ЕП приеха по-облекчени условия от тези, предложени от Европейската комисия, за производството на тютюневи изделия, свързани с размерите на потребителските опаковки на цигари, на информационните съобщения и предупредителните надписи за пакетите.

Измененията на българския евродепутат Мария Габриел (ЕНП/ГЕРБ) в защита на сектора на тютюнопроизводство бяха приети. В резултат на това ЕК се призовава да изготви доклад, който отчита социално-икономическите последици от прилагането на директивата и в частност отразява въздействието върху производството и заетостта в сектора на тютюна, като се обърне специално внимание на малките и средни земеделски производители. Евродепутатът призова  да бъдат предприети мерки за ограничаване на вноса на тютюневи изделия, включително от трети страни, които не отговарят на разпоредбите на на настоящата директива.

"Мерките, предложени от ЕК, ще засегнат устойчивостта на цял един земеделски и икономически сектор, конкурентоспособността на тютюна, произведен в ЕС, приноса му към икономиката и заетостта на хората, които зависят от тютюнопроизводството. България е сред водещите производители на тютюн. Ето защо в условията на финансова и икономическа нестабилност и нарастваща безработица е крайно необходимо да мислим за работещите в този сектор и да защитим производителите", коментира Мария Габриел.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!