Стопаните от крайморските общини Шабла и Каварна започнаха жътвата на ечемик. В тези райони сушата беше поголовна и нанесе сериозни поражения върху над 80 % от посевите със зърнено-житни култури. Това е причина към момента добивите от ечемик в региона да не надхвърлят 150 кг/дка. 

Пшеницата почерня на места

Запазва се тенденцията за постепенно намаляване на площите с ечемик в Добруджа. По данни на ОД „Земеделие” през предходната стопанска година площите са били близо 20 000 дка. От тях са реколтирани общо 10 520 тона зърно при среден добив от 549 кг/дка. В момента посевите с тази култура са с около 5000 дка по-малко. 

Преди 4 години с ечемик в Добричка област са били засети малко над 66 000 дка. През следващата стопанска година площите спадат повече от двойно и са били едва 28 000 дка. Тенденцията за сеитба на все по-малко ечемик продължава. 

Посевите с пшеница обичайно се движат между 1,2 млн. дка и 1,3 млн. дка. За втора поредна година обаче сушата изигра основна роля в производството на зърно. През настоящата стопанска година вече има разорани полета с пшеница заради пропаднали посеви.

Дългоочакваните валежи сега имат отрицателен „ефект” върху пшеничните полета, тъй като класовете почерняха заради влагата.

Все още няма опасност от покълване. „Сушата унищожи каквото можа, сега вече няма полза от тези дъждове. Те са благоприятни за пролетните култури, които натрупаха добри запаси от влага”, коментираха от Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. 

Очакванията както на стопаните, така и на учените са за добиви от пшеница между 50 кг/дка и 500 кг/дка.