Общо два елементите, които са ни необходими, ако искаме да развиваме електронно земеделие. Тe са електронната среда и обработката на данните. Това каза Михаил Чото, консултант към Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), по време на форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“.
 
 
„Електронната среда е на първо място, ако искаме да развиваме Е-земеделие. Заедно с това е от особено значение как обществения сектор обработва данните, които се предоставят от фермерите, но и до каква степен тези земеделци познават възможностите за електронно земеделие“, разясни Чото.
 
По думите му няма добра статистика затова как страните наблюдават този процес на дигитализация. Чото прави изследване именно в тази връзка. За целта използва индикатори.
 
 
„Използването на индикатори, които ни показват средата на високите технологии, е важно. Избрахме пет индикатора за оценка. Това, което стана ясно след изследването е, че по отношение на средата и високите технологии, страните си приличат. Разликата е при това как администрацията се справя с тях и как бизнеса вижда тези иновации“, каза експертът.
 
Форумът на високо равнище се провежда в периода 18-20 април 2018 г. в рамките на Програмата на българското председателство на Съвета на ЕС и е организирано от ФАО и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).