Министерството на земеделието стартира национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. Инициативата има за цел да запознае земеделските стопани с условията за прилагането на инструментите по него. 

ГласувайтеКакви са очакванията ви от втория мандат на Явор Гечев като служебен министър?

В рамките на събитията ще бъдат представени различните интервенции, разписани в Стратегическия план, като земеделските стопани ще могат да задават въпроси на екипа от експерти на Министерството на земеделието.
 
Земеделските стопани имат възможност да задават въпроси и предварително на мейл: [email protected]  
 
Графикът за провеждане на информационната кампания е направен на регионален принцип:

- 07.02.23 г. от 10 ч. в Плевен за земеделски стопани от областите Ловеч и Плевен -  Зала „Плевен“, пл. „Възраждане“ №1, сградата на Областна администрация Плевен;

- 07.02.23 г. от 15:30 ч. във Велико Търново за земеделски стопани от областите Габрово и Велико Търново - Зала „500“, пл. „Център“ №2, сградата на Областна администрация Велико Търново;

- 08.02.23 г. от 11 ч. в Русе за земеделски стопани от областите Търговище, Разград и Русе - Зала „Европа“, Доходно здание, пл. „Свобода“ № 4, Русе;

- 09.02.23 г. от 11 ч. в Добрич за земеделски стопани от областите Варна, Шумен, Силистра и Добрич - Зала „Европа“, ул. Независимост № 5 в сградата на Областна администрация Добрич;

- 13.02.23 г. от 11 ч. в Ямбол за земеделски стопани от областите Бургас, Сливен и Ямбол - Залата на община Тунджа, пл. Освобождение № 1, Ямбол;

- 14.02.23 г. от 11 ч. в Хасково за земеделски стопани от областите Стара Загора, Кърджали и Хасково - Зала „Хасково“, пл. „Общински“ №1,  в сградата на Община Хасково;

- 15.02.23 г. от 11 ч. в Пловдив за земеделски стопани от областите Пазарджик, Смолян и Пловдив - Аулата на Аграрен университет Пловдив, бул. „Meндeлeeв“ № 12;

- 16.02.23 г. от 11 ч. в Благоевград за земеделски стопани от областите Кюстендил, Перник, София град, София област и Благоевград - Зала „22-ри септември“, пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ № 1, сградата на Общинския съвет Благоевград.