Кметовете и кметските наместници от Смолянска община подготвиха декларация, в която остро възразяват, че за следващия програмен период 2014 – 2020 г. община Смолян отново не е включена за финансиране по приоритетна ос 3 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Те настояват всички населени места от община Смолян, без областния град, да бъдат включени в ПРСР. Това съобщиха от пресцентъра на община Смолян.

 

Декларацията ще бъде изпратена до премира Пламен Орешарски, вицепремиера Зинаида Златанова, земеделския министър Димитър Греков и областния управител инж. Димитър Кръстанов. В нея се казва „Ние, кметовете на кметства и кметските наместници, изразяваме нашата тревога и несъгласие и на живеещото население в 80 села, което представляваме. Планинският релеф, пресеченият терен, трудната достъпност и лошата пътна общинска мрежа, която е над 500 км, обуславят огромни нужди от средства за поддръжка, изграждане и модернизиране на общинската инфраструктура.

 

В същото време, ние сме част от единствената област без наличие на друг вид транспорт. С изключването ни от ПРСР , сме с ограничена възможност по отношение и на ВиК –инфраструктурата. Включването ни в ПРСР ще даде възможност за развитие на селското и горското стопанства и туризма, като приоритет в развитието на общината. Населението на селата ни ще намери възможност да оцелее и да не емигрира”.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!