Кметът на град Свищов Генчо Генчев издаде заповед за предприемане на мерки за недопускане проникване на заболяване Инфлуенца по птиците на територията на общината, съобщиха от пресцентъра на Община Свищов.
 
Заповедта гласи, че не се допуска контакт между домашните птици и други, живеещи в дивата природа. Задължително е домашните птици да бъдат отглеждани на открито, както и фуражът, с който се изхранват. 
 
В заповедта се подчертава, че трябва да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски – водоплаващи от другите домашни птици.
 
Кметовете на населените места, заедно с ветеринарно- медицинските специалисти, трябва да осъществят проверки на личните стопанства в съответните населени места, както и да предприемат действия за недопускане на домашни водоплаващи птици до водоемите.
 
С издадената заповед се забранява организирането на пазари и изложения, на които да се продават и излагат птици.