Съгласно оценките на експерти от Oil World през октомври тази година обемът на световната търговия със соеви бобчета възлиза на 11,23 млн. тона – показател, който отстъпва на този през аналогичния месец миналата година – 12,68 млн. тона, пише изданието АПК-Информ.

Производители загърбват соята за сметка на царевицата

При това делът на Китай в поръчките на маслодайни култури значително е намалял и се оценява на 5,46 млн. тона, т.е. равнява се на 48%. През октомври 2017 г. той е бил 77%.

Основен доставчик на соеви бобчета в Китайската народна република е Бразилия, която е доставила в страната 4,69 млн. тона от маслодайната култура при общ обем на експорта си 5,35 млн. тона.

В същото време доставките на соя от САЩ през отчетния период се оценяват на едва 170 хил. тона срещу 7,1 млн. тона, внесени в Китай през аналогичния период миналата година.

Впоследствие на това общият експорт на соеви бобчета от САЩ към октомври 2018 г. е намалял с до 5,4 млн. тона, което е с 44% по-малко, сравнено с показателя година по-рано – 8,6 млн. тона.

В същото време САЩ са увеличили износа на маслодайната култура към други страни. В частност основните вносители на американска соя през октомври са били ЕС (1,4 млн. тона), Мексико (550 хил. тона) и Аржентина (500 хил. тона).