Финансовото министерство направи промени в Наредба № Н-18 за касовите апарати, а данъчните власти публикуваха разяснения за някои нови правила.

 
Предвидена е нова възможност за отчитане с касови бележки от кочан при неизправност на Софтуера за управление на продажбите на търговски обект (СУПТО). Причината е, че сривове в електронните системи през последните седмици водеха на места до блокиране в търговията.
 
Промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. бяха обнародвани в „Държавен вестник“ на 29 март. Голяма част от измененията са свързани с работата на електронните магазини. За тях например се дава възможност да издават електронен фискален бон
 
„Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия“, отбелязват данъчните.
 
Оттам уточниха, че след 29 април тази година на сайта на Националната агенция за приходите (НАП) ще бъде достъпен списъка на електронните магазини. С промените в наредбата са уредени правилата за вписване и заличаване в този списък.
 
 
Срокът за деклариране на собствените или наети електронни магазини се удължава с три месеца - до 29 юни тази година. За тях е предвидено също да подават по-малко информация при обявяването на своите е-магазини.
 
До 30 септември тази година е удължен срокът, в който онези, които използват софтуер за управление на продажби, трябва да приведат дейността си в съответствие с промените в наредбата за незабавно отчитане на продажбите в НАП.
 

Важни срокове по Наредба Н-18/2006 г. за касовите апарати

 
31.03.2019 г.
Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
 
29.06.2019 г.
Собствениците и ползвателите на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.
 
30.06.2019 г.
Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
 
30.09.2019 г.
Всички търговци - независимо дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.
 
30.11.2019 г.
Лицата, независимо дали са или не са регистрирани по ДДС трябва да подадат в НАП информация за използваните от тях софтуери в търговските обекти.