От 10 октомври земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по втория етап на схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Вижте кога изплащат останалите 85 млн. лв. от парите за извънредната помощ

Първият транш в размер на 5,2 млн. лв. бе преведен на 30 юни по сметките на общо 3 399 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини. Тогава беше уточнено, че още 45 фермери ще получат плащане след финализиране на административните проверки.

Бюджетът по схемата за тази година е 7,4 млн. лв. Ставката за есенния етап на 2022 г. беше увеличен от 100 лв./ха с ДДС на 120 лв./ха с ДДС.

ОТ ДФЗ припомнят, че помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта, като обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. Средствата, които се предоставят за втория етап, покриват част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента.

Подпомагането се изплаща само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделците от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).