Производството на захар в ЕС нарасна значително през първата пазарна година (2017/18) след края на квотната система. Това са обобщените данни от първата среща на групата на високо равнище по въпросите на захарта. Какво следва обаче оттук?
 
 
Квотите върху производството и митата върху вноса поддържаха цената на захарта в ЕС, която често надхвърляше нивата на международните борси. След отпадането на квотите обаче, в контекста на глобалния излишък на захар и ниските международни цени, данни на Европейската комисия (ЕК) сочат срив на цената, съобщи ОДЗ-Кюстендил. Средната цена на бялата захар в ЕС още през януари 2018 г. е 374 евро за тон, което е с 26 евро по-малко от тази през есента на 2017 г. и най-ниска от 2006 г. насам. 
 
Държавите членки изразиха загриженост за икономическата жизнеспособност на сектора още през ноември 2018 г. в рамките на Съвета по земеделие и рибарство. В отговор на изразеното безпокойство комисарят по земеделие Фил Хоган обяви създаването на Групата на високо равнище в областта на захарта, за да се гарантира задълбочена оценка на сектора на европейско и национално равнище. 
 
На срещата беше обсъдена ситуацията на пазара на захар в ЕС след края на квотната система от 30 септември 2017 г.
 
ЕС е водещ световен производител на цвеклова захар (около 50% от общото световно количество), но само 20% от световното производство на захар е от цвекло. 80% от общото производство на захар в света е от захарна тръстика. 
 
В рамките на срещата държавите членки представиха проблемите, в търсене на възможности за преход към по-малко регулиран пазар. България не произвежда цвеклова захар и е изключително зависима от доставките на суровина извън ЕС. Затова изрази необходимост от откриване на квота, достъпна само за рафинериите с оглед на традиционните им нужди за рафиниране.