Доставките на европейски сирена за Китай през изминалите месеци на 2017 г. възлизат на 9,7 хил тона. Най-големите доставчици на сирене за Китай от държавите членки на Европейския съюз са Дания, Италия и Франция, съобщиха от електронното издание country.eiu.
 
Растежът на износа на сирене за Китай през 2014-2015 г. е частично свързан с руското ембарго и необходимостта от пренасочване на експортните потоци към други държави.
 
На първо място по доставката на сирена от европейски страни извън ЕС е Швейцария. Докато нивото на млечни продукти на потреблението на глава от населението, особено на сирена в Китай остава много нисък в сравнение с Европа, САЩ и Нова Зеландия, но като се има предвид населението на Китай и на растежа на потреблението на мляко и млечни продукти, то китайския пазар е много привлекателен за европейските доставчици.
 
Работата с китайския пазар е изключително трудна, както във връзка с ясното господстващо положение на доставчиците от Нова Зеландия и Австралия, така и във връзка с политиката на китайските власти, която периодично въвежда забрани за доставка на някой продукт.