От днес по сметките на животновъдите са субсидиите по директните плащания за обвързано подпомагане за 2015 г. Припомняме, че първият транш от средствата по всички схеми за обвързано производство в животновъдството (70%) беше преведен по сметките на стопаните от 19 до 23 октомври. Вторият транш от субсидията за глава животно (30%) беше изплатен на 4 декември.

Държавен фонд Земеделие предостави справка за Фермер.БГ за изплатените суми при двата транша:
 

Схема

Ставка (евро)

Ставка (лв)

70% от ставката (евро)

30% от ставката (евро)

1. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави

131,4

257

91,98

39,42

2. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници

128,85

252

90,19

 

38,66

3. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол

193,27

378

135,28

57,99

4. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки

46,02

90

32,21

13,81

5. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол

34,77

68

24,33

10,44

6. По Схемата за обвързано подпомагане за биволи

260,25

509

182,17

78,08

 

 

 

 

 

Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемите за обвързано с производството подпомагане на животни за 2015 г. е определен със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта е качена на сайта на Държавен фонд „Земеделие“, уточняват от фонда.

 

Изплатените суми за всеки кандидат за първи и втори транш са изчислени на база един и същи брой оторизирани животни, които са определени след извършване на задължителните административни проверки и проверки на място, където е приложимо.

 

За да получи субсидия, всеки фермер трябва да отговаря на условията, разписани в Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. (Наредба №3 на МЗХ за условията и реда за прилагане на схемите за Директни плащания - Условията за кандидатстване и допустимост по схемите за обвързано подпомагане за животни са разписани от чл.19 до чл. 27 в Наредбата)

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!