Десет схеми за за обвързано с производството подпомагане ще се прилагат от тази година за земеделските производители. Това става ясно от проекта на Наредба на Министерстото на земеделието и храните (МЗХ), публикувана в последните работни дни на 2014 година. 
 
1. Схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
2. Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
3. Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол;
4. Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки;
5. Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол;
6. Схема за обвързано подпомагане за биволи;
7. Схема за обвързано подпомагане за плодове;
8. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци;
9. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство);
10. Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!