Актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Правила за добра растителнозащитна практика. Тези въпроси ще разгледат експертите от Националната служба за съвети в земеделие и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) пред земеделските производители от Враца.
 
 
Събитието ще се проведе на 5 декември от 09:30 ч. в залата на териториалния областен офис на НССЗ в града.
 
 
На семинара Латинка Дичева, главен инспектор „Растителна защита“ към ОДБХ във Враца ще представи пред аудиторията нормативната база при търговията и употребата на продукти за растителна защита, както и събиране на опаковки от употребени продукти за растителна защита.
 
Латинка Дичева пък ще запознае гостите с правилата за добра растителнозащитна практика.
 
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерки от ПРСР 2014 – 2020 г., както и по Схемите за директни плащания.
 
Събитието е безплатно и отворено за всички. То ще се проведе в залата на ТОО, бул. “Христо Ботев“ № 78, ет. 2.