На 15 март 2019 г. в град Варна ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна. Семинарът ще е на тема „Процедура по изисквания за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) на проекти, финансирани  по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020”, посочват организаторите. 
 
 
На семинара Димитринка Недялкова, гл. експерт,  дирекция „Превантивна дейност“ - РИОСВ - Варна ще запознае присъстващите с процедурата по изискванията за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО) на проекти финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. 
 
Тт своя страна Стела Дочева, гл. експерт, дирекция „Превантивна дейност“ - РИОСВ Варна ще представи на аудиторията защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 и процедури по оценка за съвместимост.
Експертите от  службата за съвети в земеделието ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г. Срещата ще се проведе в град Варна, ул. „Ян Палах" № 4 (сградата на РИОСВ – Варна)
 
Ден по-късно – на 16 март, във Велико Търново ще се проведе семинар, организират от НССЗ и Институтът по животновъдни науки в Костинброд. Темата на срещата е „Грижи за пчелните семейства през пролетта. Използване на ново технологично оборудване в пчеларството“, информират организаторите. 
 
 
На семинара доц. д-р Пламен Христов, ИЖН – Костинброд ще запознае присъстващите с грижите за пчелните семейства през пролетта и технологични решения при пролетната подготовка на пчелните семейства за медосбор при различните системи кошери. Лекторът ще представи на аудиторията начините за подготовка на пчелните семейства за главната паша и използване на ново технологично оборудване в пчеларството.
 
Експертите от НССЗ ще представят възможностите за подпомагане по мерките от ПРСР 2014-2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи пчели.
Срещата ще се проведе в град Велико Търново, ул. „Цар Тодор Светослав“ № 15, хотелски комплекс „Алегро“.