Според оперативните данни на земеделското министерство продукцията от малини, кайсии и лавандула бележи ръст от 23,3% до 74,9% спрямо отчетената година по-рано, в резултат от повишение както на реколтираните площи, така и на средните добиви. 
 
 
При производството на ябълки, ягоди, маслодайна роза, вишни, череши и круши се наблюдава по-слабо изразено увеличение на годишна база – в рамките на 0,9% - 6,2%, докато продукцията от лозя - винени и десертни, праскови и сливи намалява с между 2,7% и 13,1%. 
 
При повечето трайни насаждения е налице увеличение на средния добив спрямо реколта `2016, достигащо до 44,5% при кайсиите. По-съществено намаление на средния добив се отчита само при сливите и винените лозя – съответно със 7,4% и 5,2%.