Преди седмица Държавен фонд Земеделие публикува коригиранатаблицата за изчисление на Стандартен производствен обем (СПО), като съобщи, че корекцията е направена от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020, който е МЗХ.
[news] В тази връзка Фермер.БГ изпрати запитване до Земеделското министерство относно това в какво се състои корекцията, направена в таблицата за Стандартен производствен обем и какво я налага. От МЗХ съобщиха, че публикуваната на електронните страници на ПРСР и ДФЗ таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства във вариант Ексел е в пълно съответствие с Приложение № 1 към чл. 5, ал. 14 от Наредба № 14 от 28 май 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

„Целта на допълнението е синхронизирането между официалния вариант, публикуван в наредбата за прилагане на подмярката и формата публикувана в Ексел, като включва закръгление на стойностите до цяло число по отношение на съответното СПО на земеделското стопанство“ , посочват от Земеделското министерство. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!