Дефиницията за малки, средни и големи стопанства е въпрос, който се обсъжда отдавна. Преди време Институтът по аграрна икономика изработи първи вариант, който обаче не получи подкрепа и разбиране от всички сектори.

Що е то малък, среден и голям земеделски производител?

Откъде идва трудността с дефинирането на размера на стопанствата, обясни Снежана Благоева, директор на Дирекция „Директни плащания“, на второто заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за изработване на Националния стратегически план.

По нейните думи проблемът не е методологически, защото в ЕС има единна методика, но тя е базирана на икономическия размер на стандартна продукция. Този вид дефиниране обаче върши работа най-вече за целите на мерките по ПРСР и не е бил приет от всички членове на ТРГ. 

Някои асоциации са настоявали дефиницията да се базира на физически единици – брой животни, хектари, тип култури. Въз основа на такива единици да се направят различни дефиниции за даден сектор. Тук обаче трудността идва от това, че повечето стопанства са смесени. 

Снежана Благоева дава пример с малко стопанство, което е овцевъдно, но в същото време има 1000 дка земя или 30 дка градини. В такъв случай е трудно да се направи цялостна оценка на стопанството при кандидатстване за инвестиционна мярка по ПРСР. Тогава стопанството не може да се разглежда само по отделни дейности, а като съвкупност, за да се прецени в коя категория е, в случай че по тази мярка се дава предимство например на малките.

„Трябва да се имат предвид смесените стопанства. Там нещата стават още по-сложни, ако се стъпи само на физически единици. Там оценката може да бъде само въз основа на икономическия размер чрез стандартна продукция“, убедена е Благоева.

По отношение на директните плащания има разграничаване на стопанствата при модулиране на ставките. Тогава обаче се взема предвид само онази дейност, която е обект на обвързаната подкрепа, така че може да се стъпи на физическите единици.

„Логично е да имаме единна дефиниция за целия Стратегически план за малки, средни и големи стопанства, но все още продължаваме да обсъждаме и да търсим единно решение“, подчерта експертът.

От министерството се опитват да направят и друга или допълнителна дефиниция, която да бъде по-приемлива за отделните сектори и да не се базира само на стандартна продукция.

Ето и какви са предложенията за дефиниране на размера според Института за аграрна икономика и техния SWOT анализ за състоянието на селското стопанство: