Съвместна информационна среща на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и ГД „Инспекция по труда“ ще се проведе на 7 март в Русе, съобщиха от НССЗ. 
 
 
Директорът на Инспекцията по труда в крайдунавския град - Ирена Николаева, ще запознае гостите със  законосъобразно наемане на работници и заплащане на труд в земеделското стопанство.
 
Росен Русанов, главен инспектор в същата структура ще представи на участниците в семинара организация, управление на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и безопасност и хигиена на труда.
 
Експертите от Териториален областен офис на НССЗ в Русе ще разяснят на аудиторията различните възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерки от  ПРСР 2014-2020 г.
Събитието ще се проведе в гр. Русе, пл. "Свобода" 6, зала 1, (сградата на Областна администрация – Русе).