Феноменът на блокчейн технологията скоростно навлиза в живота на хората и се налага във все повече сфери на човешката дейност. 
 
 
Селското стопанство и производството на храни също не бе подминато, като експертите са убедени, че това ще носи само позитиви в сектора. Качеството и количеството на храната в световен мащаб намалява и затова все повече се говори за увеличаване на продукцията и справяне с осигуряването на прехраната на увеличаващото се население на планетата. 
 
Този голям проблем може да се раздели на три части: производство, доставка и продажби. Производството на храни, естествено, започва във фермите. Селското стопанство винаги се е оценявало с високия си риск – природни бедствия, лоша реколта, болести и т.н. – това директно се отразява на продукцията на стопанството. 
 
 
Пазарната ситуация и големите корпорации също влияят върху това най-важно звено на хранителната верига. Втората част на проблема – логистиката – е също толкова съществен. Модерното селска стопанство е в стегната хватка на модела производител-дистрибутор-краен потребител. Големите производители често са организирали индустриално производство в развиващите се страни и за да пласират продукцията си имат мащабни дистрибуторски мрежи, чрез които продават храната по целия свята.  
 
От друга страна малките производители са затруднени да продават директно своята продукция на крайните потребители и се налага да разчитат на прекупвачи и дилъри, които изкупуват създаденото във фермите на изключително ниски цени.
 
Големите корпорации имат възможност да произвеждат евтино и по много, като задръстват дистрибуторските канали с некачествената си стока, която не винаги се изяжда в крайна сметка. Като се резултат се появи и нов проблем: изхвърлянето на милиони тонове храна. Ресурси като гориво и тор се използват да се произведе и достави храна, която така и не се консумира, създавайки огромни планини от отпадъци.
 
Решенията са възможни 
За щастие новите технологии ни предлагат възможно решение. Блокчейн технологиите са именно такава възможност. Те предлагат дори финансови инструменти, които предоставят на фермерите навременна и пълна отплата за техните усилия. По този начин ще се избегнат възможните рискове и животът на фермерите ще стане по-лесен. 
 
Блокчейн дава възможност на фермерите да се свържат с търговците. Пълно или частично плащане може да се направи веднага и това гарантира на фермерите приход без да има възможност някоя от страните да наруши договора и без натиска на пазара. Заслужената отплата за труда е най-голямото предизвикателство пред фермерите и блокчейн може да осигури това, като стане част от процеса, считат експертите. 
 
Снимка:radiostud.io
 
Това става чрез смарт контракт. Това е договор, който е сключен с използване на блокчейн технология. Чрез нея се гарантира автоматичното изпълнение на правата и задълженията по договора (самоизпълнение), щом настъпят уговорените от страните условия. Наличието на създадената облигационна връзка, начинът и времето на изпълнение се удостоверяват от самата система по неоспорим начин. Промените са невъзможни, защото ще нарушат вече създадената верига. Информация за съществуването и изпълнението на договора имат всички останали участници в системата, което валидира по безспорен начин тези факти.
 
Благодарение на смарт контрактите фермерите могат да получават пари за продукцията си през цялата година, а не само когато са събрали реколтата и веднага трябва да я пласират. 
 
Използвайки системите за калкулация, които са основани на смарт контрактите е далеч по-безопасно да се работи с предварителни заявки, хранителни кошници и клубове за пазаруване, казват експертите. 
 
Някой от фермерите се възползват от нещо наречено обществено подкрепено селско стопанства. Това е разрастващ се модел, при който потребителите плащат предварително на фермата за целия сезон. Например,купувачът плаща 500 долара в началото на пролетта и получава кашон, пълен с различни зеленчуци всяка седмица в продължение на 30 седмици. Блокчейн може да помогне за осъществяването на това плащане.  
 
Един от първите фермери, който внедри блокчейн като инструмент в селското стопанство е руският стопанин Михайл Шляпников. Той създаде своя лична криптовалута за фермата си. „Фермерът има различни инструменти – лопати, трактори.. Блокчейн също е инструмент и зависи от нас дали ще го използваме или не“, казва иновативния фермер. 
 
Опростяване на доставките 
Смарт контрактите може да съдържат всякакви условия и различен брой участници, без да се включват адвокатски услуги в тях. Например, използвайки смарт контракт малко кафене в Европа може да си купи кафени зърна направо от производителя в Кения. 
 
Без блокчейн купувачът трябва да поръча доставката, да плати на брокера и за сертификатите, необходими за внос от съответната държава. Смарт контрактът освобождава фермера от дългата верига на прекупвачи и всякакви други участници в процеса, което път намалява финалната цена на стоката за купувача.  
 
Произход и качество 
Внедрявайки блокчейн технологията в продукцията, сертификацията и всички процеси на производството на храна създава прозрачност в иначе не толкова прозрачната система и дава възможност на потребителя да подкрепя производители, които иска. Това е особено важно за малки производители, които предлагат органична и качествена продукция. По този начин може да се види кой произвежда храната ни.
 
Снимка:thedrum.com
 
Блокчейн технологиите в селското стопанства позволяват на потребителите да сканират баркодовете на продуктите в супермаркета и веднага да видят цялата верига от фермера до магазина. 
 
Най-трудното нещо, което експертите отчитат в използването на този вид технологии е, предизвикателството фермерите да разберат принципа на работа на блокчейн. Стопаните са фокусирани в работата си и не винаги са добре осведомени за новите технологии, смятат специалистите. 
 
Това означава, че блокчейн технологиите трябва да бъдат прости и лесни за разбиране. Голям брой стартъпи по света вече работят по този въпрос. Една такава компания създаде цяла платформа, за да направи блокчейн лесна за използване от фермерите. Те са свързали всички блокчейн функции на едно място - библиотеки със смарт контракти, дистанционни идентификационни системи, дигитален валутен разплащателен процесор, смарт криптовалутен портфейл и собствена криптовалутен символ. 
 
"Разучихме всички възможности, които предлагат блокчейн технологиите и които може да включим, за да бъдем полезни. Когато тези технологии са ясни и разбираеми, можем да ги внедрим в използването им за основната нужда на хората за храна. Ключово в случая беше да създадем глобална, разбираема и напълно безопасна система за бизнес, която позволява на фермерите и производителите да намалят разходите си за производство, продажби и логистика", казват създателите на платформата пред cointelegraph.com.  
 
 
Блокчейн технологиите могат да намалят техническите трудности и да облекчат живота на фермерите. А така нашата храна и нашето здраве ще станат далеч по-качествени и добри. 
 
За щастие модерното земеделие се движи бързо към устойчиво развитие. Здравословната и биологично отглеждана храна става все по-популярна и достъпна и това се дължи до голяма степен и на блокчейн технологиите, което означава, че директните продажби между фермер и потребител могат да бъдат особено печеливши за малките ферми. 
 
Какво е блокчейн набързо 
Блокчейн технологията стои в основата на крипто валутите. Това е метод, чрез който поредица от данни се съхранява в дигитален публичен счетоводен регистър.
 
Как работи?
 
 
Специфичното е, че данните съществуват едновременно на множество независими един от друг компютри, вместо да се съхраняват централно. Това прави регистъра прозрачен, ъпдейта – бърз и независим, а фалшифицирането на данните – практически невъзможно.
 
На практика, технологията може да се използва във всяка сфера, която изисква поддръжката на независима и прозрачна информационна база. Блокчейн дава много по-сигурен, прозрачен, бърз и ефикасен начин за извършване на транзакции. Така се елиминира нуждата от посредници в почти всяка сфера.