Днес, 31 август, изтича срокът за кандидатстване по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.
[news]

Общият бюджет по схемата за тази година е в размер на 1,7 млн. лв. Целта на помощта е да се насърчат малки и средни предприятия, земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна полица.
 
Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.
 
Общият бюджет по схемата за застраховане на селскостопанска продукция за целия период на действие (2015-2020 г.) е 21 млн. лв. 
 

Срокът за сключване на договори и изплащане на средствата е до 15-и декември.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!