Днес е крайният срок за сключване на договори за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводители за реколта 2016. Фермер.БГ припомня, че изкупуването на продукцията ще се извършва само от лица, които са сключили договори за изкупуване на тютюн. 

 

Вписването в Регистъра на тютюнопроизводителите на данни от сключените договори и имотите, на които се отглежда тютюн, започна от 22 април 2016 г. Изкупуването на суров тютюн за реколта 2016 г. ще се извършва от лица, които са сключили договори за изкупуване на тютюн до 5 юли 2016г.