Институт за агростратегии и иновации, в партньорство с Агенция за регионално и икономическо развитие Враца, партньор по проект БАЛКАНЕТ, организира набиране на иновативни идеи и добри практики за продукти, процеси и услуги в сферата на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
 
В конкурса могат да участват физически и юридически лица, включително с чуждестранно участие, с дейност в сферата на земеделието и производството на храни на територията на България.
 
Какво е „иновация“ за целите на конкурса?
Разработването и внедряването в практиката на нов или значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов маркетингов метод, или нов организационен метод, организация на работното място, или външни връзки, които водят до повишаване на икономическата, социалната и/или екологичната ефективност.
 
Как става кандидатстването?
Всеки има право да номинира за участие в конкурса себе си или друго лице, отговарящо на условията за участие. Кандидатстването се извършва с попълване на формуляр по образец с кратко описание на иновативната идея, който може да бъде изтеглен и от интернет страницата на Институт за агростратегии и иновации и изпращането му на e-mail адрес [email protected] в срок до 17:00 часа на 20 август 2018 г.
 
До 27 август 2018 г. след подбор ще бъдат излъчени 30-те най-добри идеи и 9 добри практики по трите основни направления: Иновативни идеи в земеделското производство - методи и техники; Иновативни идеи при преработка на продукция; Иновативни идеи за опаковане и маркетинг. 
 
 
Класираните в конкурса за иновативни идеи получават достъп до база данни с идеи и контакти на иноватори в агрохранителната верига от България, Албания и Гърция; Достъп до споделени добри практики - успешни бизнес практики в трите държави в областта на земеделското производство - методи и техники; преработка на продукция; опаковане и маркетинг; Достъп до on-line услуги за новосъздадени иновативни фирми - контактна информация на институции, научни институти, лаборатории, административни офиси, бизнес услуги за малките и средните предприятия (МСП) в агрохранителната верига; Наръчник за иновативни МСП със стъпки за регистриране и Наръчник за маркeтинг и комуникации за новосъздадени предприятия. Достъп до участие в дискусии и B2B срещи в Гърция, Албания и България, както и участие във Фестивал на иновации в агрохранителната верига на 14-15 септември 2018, Враца. 
 
Повече информация може да откриете на интернет страницата на Институт за агростратегии и иновации  http://www.agroinnovations.bg/konkurs-za-inovativni-idei