Членове на Министерство на животновъдството, млекопроизводството и рибарство, както и на Министерство на земеделието и земеделските производители и представители от Индийското правителство посетиха Националния изследователски институт за мляко. Там те получиха информация относно новите технологии, които специалистите от института разработват. Гостите разгледаха различни породи млекодайни животни, които са собственост на Института и са пригодени да издържат на индийските климатични условия. Учените от  Националния изследователски институт за мляко представиха пред висшите лица тенденциите, предизвикателствата и възможностите в областта на клонирането. По този повод д-р А. К. Сривастава, директор на Института сподели плановете си в тази насока. 
 
„Нашата мисия е да опазим и подобрим производителността на местни и млечни породи животни.“
 
От своя страна членовете на различните институции изказаха своите възхищения за ролята на Института в насърчаването и опазването на естествените местни и млечни породи крави. В Института се правят изследвания за подобряване на продуктивните породи крави като Sahiwal, Tharparkar and Gir. 
 
Дейността на института се изразява в държането на говедата при различни условия на околната среда и проучване на тяхното здравословно състояние и качество на млякото. Тази информация е необходима, за да се повиши производството на мляко на местни породи, като целта на Института е да достигнат 300 милиона тона производство на мляко до 2020 година.