Увеличават се българските износители на храни, които застраховат сделките си срещу неплащане или политически рискове в държавите, свързани с доставката.
 
 
По данни на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ), през последната година двойно са се увеличили фирмите, които са заинтересовани да защитят продажбите си в България и в чужбина.
 
„Стоки, търгувани на световните борси са подложени на риск от забавяне на плащането, а също и от промените на цените“, отбеляза пред БНР Кирил Петрунов, директор на Дирекция „Застраховане“ в БАЕЗ.
 
Неговите наблюдения са, че българският бизнес е предпазлив в извършването на сделки в чужбина, а фирмите предпочитат да договарят предварително плащане. По този начин предприемачите получават сигурност, но губят конкурентни предимства.
Ролята на БАЕС е да подкрепи българските фирми и да помогне за излизането им на нови пазари.
 
„Застраховането на вземанията при отложено плащане започва да става приоритет и политика за управление на все повече големи и малки фирми в България, занимаващи се с производство и търговия, които осъществяват износ за държави от целия свят“, каза Кирил Петрунов.
 
 
Той подчерта, че основната цел е да бъдат защитени малките и средни фирми в страната, тъй като те са гръбнакът на икономиката, а при тях претърпяването на загуби от неплащане на търговски сделки може да бъде фатално за съществуването им.
 
„По цял свят съществува риск от неплащане поради финансови и търговски причини. Колкото до политическите рискове, те са засилени в страни извън Европейския съюз и извън държавите, които имат висок рейтинг“, допълни Петрунов.
 
Около 20% от изплатените щети през миналата година са от обявяване на неплатежоспособност на купувача. Предварителното проучване на търговските партньори е от ключово значение, но българските износители трябва да знаят, че в световен мащаб се наблюдава удължаване на кредитните срокове и увеличаване на междуфирмената задлъжнялост.