През първите три седмици на новата 2016/17 пазарна година през Пристанище Варна износът на пшеница и рапица нараства с над два пъти на годишна база и при двете култури. Това сочи Оперативният анализ за основни земеделски култури към 27 юли 2016, изготвен от МЗХ. 
 
По оперативни данни до момента, през порта, не е осъществяван износ на ечемик.  
 
 
Към момента през Пристанище Бургас ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1, не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица.  
 
През последната седмица на Пристанище Варна не са преминавали товари с царевица и слънчоглед за експорт. Общо за периода 1 септември 2015 г. – 24 юли 2016 г., износът на царевица през порта намалява с 44,6% на годишна база, а този на слънчоглед – с 18,7%. 
 
 
От началото на текущата 2015/16 година до момента не е отчетен износ на царевица и слънчоглед от Пристанище Бургас ЕАД.  
 
Вносът на зърнени и маслодайни култури традиционно е ограничен, като от 1 юли 2015 г. до 24 юли 2016 г. не е осъществяван такъв през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.