По предварителни данни на НСИ, през първите четири месеца на 2016 г. вносът на пресни зеленчуци се увеличава с 13,9% спрямо същия период на предходната година, до 99,8 хил. тона, а този на пресни плодове - с 4,9%, до 83,5 хил. тона. Увеличението на общия внос на пресни зеленчуци се дължи основно на отчетения ръст на доставките на домати, краставици, моркови, пиперки и зеле с между 13% и 51%.
 
Сред внасяните в по-големи количества пресни зеленчуци, намаление в рамките на разглеждания период се отчита при вноса на картофи (с 22%), праз и други лукови зеленчуци (с 30%). 
 
 
 
При пресните плодове водещ остава вносът на видове, които не се произвеждат в страната, като цитрусови плодове и банани. Така, ръстът на общия внос на пресни плодове за периода се определя главно от увеличение на внесените количества цитрусови плодове с близо 4 хил. тона, до 41,9 хил. тона. Сравнително голям дял формират и доставките на ябълки, които обаче намаляват с 8% спрямо четирите месеца на предходната година. Сред останалите продукти, внасяни в по-значителни количества, чувствително увеличение на вноса на годишна база се наблюдава при ягодите - с 61%.
 
През периода януари - април 2016 г. от страната са изнесени 8,8 хил. тона пресни зеленчуци и 10,3 хил. тона пресни плодове, съответно с 37,8% и 3,2% повече спрямо същия период на предходната година. Най-голям принос за увеличение на общия износ на пресни зеленчуци имат краставиците, доматите и зелето, чиито експорт нараства с между 32% и 65% на годишна база. Значително увеличение се отчита и при износа на моркови – над три пъти и пиперки – с 40%. От друга страна, износът на картофи се свива с 94% на годишна база, а този на лук – със 78%. 
 
Увеличението на общия износ на пресни плодове за първите четири месеца на 2016 г. се дължи основно на регистрирания ръст при цитрусовите плодове (представляващ реекспорт). Чувствително нараства и експортът на ягоди (над два пъти), черупкови плодове (над три пъти), ябълки (с 88%) и др. Същевременно, износът на грозде намалява със 76% спрямо съответния период на 2015 г.