Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков ще участва в петъчния парламентарен контрол. Началото му е от 11 часа. Шест са поставените въпроси от депутати към земеделския министър.


1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно правомерността по отдаването на общински пасища и мери през 2013 г., в гр. Две могили, общ. Две могили, обл. Русе.

2. Въпрос от н.п. ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно отнето право на ползване на 1206,248 дка обработваема земя от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" - Русе.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ АНДРЕЕВ ГУДЖЕРОВ, ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ относно промяна в оценителната система по мярка 112 "Млад фермер".

4. Въпрос от н.п. ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ относно движение на административни преписки на граждани в Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.

5. Въпрос от н.п. МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ относно дейността на държавните горски предприятия.

6. Питане от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА и ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно изкупната кампания на тютюна в област Благоевград.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!