С нормативните изисквания при провеждане на растителнозащитни мероприятия и спазване на безопасните условия на труд в малките и средни земеделски стопанства можете да се запознаете на онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието, ОДБХ и „Инспекция по труда” във Велико Търново.

Важното - слушайте в АgriПодкаст

Събитието ще се проведе на 30 септември (четвъртък) от 11:00 часа в платформата Zoom. Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

„Участниците ще се запознаят с основните изисквания при провеждане на растителнозащитните мероприятия в стопанствата, нормативната база свързана с тези дейности, както и с основните нормативни изисквания и правила за безопасни условия на труд в малките и средни земеделски стопанства”, съобщават организаторите.

Стопаните ще бъдат информирани и за очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за прием на проектни предложения през 2021 г.

Линк за регистрация: https://forms.gle/njoiQF2UovjFNHVx5
Линк за достъп: https://zoom.us/j/96565943510
ID на семинара: 965 6594 3510

Програма и покана за събитието може да видите тук.