- Иванчо, защо вчера не беше на училище?
- Водих кравата на бик.
- Е не можеше ли баща ти?
- Можеше, но по-добре е на бик.