Международната асоциация на тютюнопроизводителите (ITGA) излезе с декларация от Общото си годишно събрание. Документът е одобрен от членовете на асоциацията, от Африка, Азия, Европа, Северна и Южна Америка. Всички те настояват правителствата и институциите да защитят тяхното препитание поради спадането на търсенето и новите политики, заплашващи бъдещето на сектора.
 
 
По време на събранието, производителите подчертаха, че желаят да работят по природосъобразен начин, спазвайки добрите земеделски практики. В рамките на форума, членовете на ITGA споделиха притеснението си от скорошното изявление на Администрацията за храните и лекарствата на САЩ относно прилагането на политика за намаляване на никотина в цигарите. 
 
Тази мярка ще се отрази върху други фактори определящи политиките извън САЩ и ще слезе до най-уязвимата част от веригата на стойността на тютюна, производителите. Намаляването на никотина ще направи производството и продажбата на традиционните цигари почти невъзможни, подтиквайки потребителите към незаконни продукти, които не спазват тези ограничения, смятат от ITGA. Асоциацията е на мнение, че това автоматично значи, че търсенето на законен тютюн, ще спадне рязко без какъвто и да било алтернативен план за тютюнопроизводителите по целия свят.
 
 
Производителите, присъстващи на събранието, се споразумяха за платформа, която да включва всички съответни заинтересовани страни, включително здравните власти, за обсъждане на този въпрос и за търсене на постижими резултати. 
 
Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация (СЗО) продължава да изключва производителите и техните представители от дискусиите, провеждани по въпросите, свързани със сектор „Тютюн“. Производителите настояват РККТ на СЗО да се върне към своя първоначален мандат, както бе повторено на предишната Конференция на страните (COP6) в Москва.