Агенцията по заетостта продължава кампанията за набиране на кандидати за бране на ягоди в Испания. Обявените свободни работни места са 450. Интервютата за работа ще се проведат през втората половина на януари 2016 г. в градовете София, Пловдив, Хасково, Ямбол и Разград. Срокът за кандидатстване е 20 януари 2016 г., съобщават от Агенцията. 
 
Работодателите предлагат брутна заплата в размер на 39,87 евро на ден, като след внасяне на социални, здравни осигуровки и ДОД нетното възнаграждение е 38,40 евро на ден. Разходите за път до Испания са за сметка на работника, като стойността на билета се удържа от първата заплата. Връщането до България е за сметка на работодателя, ако работникът остане до края на кампанията и не напусне самоволно работа. Работното време е 6 ч. и 30 мин. на ден при шестдневна работна седмица, а почивният ден е в зависимост от производителността и климатичните условия.
 
Предвид възможностите за настаняване, кандидатите трябва да са жени на възраст от 20 до 40 г. Трябва да имат опит в селскостопанска работа, да са физически здрави, без заболявания на опорно-двигателния апарат, да нямат проблеми с кръвното налягане, алергии и да са свикнали на тежък физически труд, който се полага ежедневно.
 
Очакваното заминаване на одобрените след интервюто кандидати е през февруари и март 2016 г.
 
Трудовите договори се подписват на място в Испания и съдържат клауза за пробен период до15 дни.
 
Кандидатите могат да кандидатстват в бюрата по труда по местоживеене.